Herroeping

 

Download hieronder het modelformulier voor herroeping

Download hier het modelformulier voor herroeping

 

De herroepingsprocedure

Het kan natuurlijk zijn dat je een product wilt herroepen. Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in het bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons per telefoon, email, contactformulier of livechat op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het Europese model van het herroepingsformulier. Je bent niet verplicht dit formulier in te vullen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om ons op de hoogte te stellen dat je je beroept op het herroepingsrecht, dit dient uiteraard binnen de termijn van 14 dagen te zijn.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die tot dan toe zijn gedaan retour. Dit is inclusief leveringskosten, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons goedkoopst aangeboden standaard levering. De terugbetaling ontvang je in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Als slechts een deel van de bestelling geretourneerd wordt dan worden de kosten voor de levering niet teruggestort. Wij betalen terug met dezelfde betaalmethode als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht. We mogen wachten met de terugbetaling tot de goederen zijn ontvangen of je kunt aantonen dat deze teruggezonden zijn, al naar gelang welk tijdstip als eerste valt. De goederen dienen in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons is medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je bewijs van terugsturen bij ons bekend gemaakt is, voordat de termijn van 14 dagen verstreken is. 

Het product dat gewenst wordt om te retourneren zal retour gebracht moeten worden in het magazijn in Gorinchem. Het adres hiervan is Schelluinsestraat 52-56, 4203 NN te Gorinchem. Dit geldt voor alle producten die we verkopen. Ter plaatsen zullen de retour gebrachte goederen gecontroleerd worden op eventuele schade. Wanneer er schade aan het product is, waardoor deze onverkoopbaar is geworden zal het aankoopbedrag niet of slechts deels retourgestort worden. In het geval er een ander artikel besteld wordt zullen de artikelen omgeruild worden tegen de reguliere regelingen. Je bent volledig aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Producten die speciaal naar specificaties op maat gemaakt worden, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht en kunnen derhalve niet geretourneerd worden.

Producten die met de post verzonden kunnen worden mogen retourgezonden worden naar het magazijn in Gorinchem, de kosten voor het retourzenden komen voor de rekening van de klant. Het adres hiervan is Kunststoffenindustrie van Boven, Schelluinsestraat 52-56, 4203NN, Gorinchem.

Pak je korting