Privacy Policy

Privacyverklaring DaglichtDirect.nl:

DaglichtDirect is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

DaglichtDirect.nl

Adres: Kervel 28, 5061 WH, Oisterwijk

Email: kenny@daglichtdirect.nl

Telefoonnummer: 013 - 2340101

2. Omgang met persoonsgegevens

Via de website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. DaglichtDirect.nl vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Denk daarbij o.a. aan:

  • Het vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; via deze privacyverklaring;
  • Verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • DaglichtDirect.nl u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

DaglichtDirect.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

NAW gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Betalingsgegevens

Geslacht

IP-adres

Bestelgegevens

Bezorggegevens

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thuiswinkel.org, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

DaglichtDirect.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrieven

Versturen van gevraagde documentatie of informatie

Voor het op uw verzoek opnemen van contact

Voor het kunnen verstrekken van advies

Voor het beantwoorden van vragen of klachten

Voor het mogelijk maken van het aanmaken en registreren van een eigen account

Voor het verwerken van bestellingen, betalingen en bezorging

Voor het verwerken van wettelijk verplichte gegevens voor de belastingaangifte

6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

DaglichtDirect.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

7. Delen van persoonsgegevens met derden

DaglichtDirect.nl deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daglichtdirect.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Denk hierbij aan externe dienstverleners, zoals financiële dienstverleners, websites beheer, incassobureaus, bezorgdiensten en betaal providers.

8. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

DaglichtDirect.nl gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DaglichtDirect.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden ten bate van analyse en website verbeteringen. Bij uw eerste bezoek aan DaglichtDirect.nl hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Derden

Op onze website kunnen eventueel ook cookies geplaatst worden door derden welke daartoe toestemming hebben gekregen van DaglichtDirect.nl.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij DaglichtDirect.nl in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kenny@daglichtdirect.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

DaglichtDirect.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via kenny@daglichtdirect.nl.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

DaglichtDirect.nl behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 01-07-2019

Pak je korting